Communicatie foodketen

Communicatie foodketen

Voor een franchisevereniging van een foodketen ben ik continu in contact met het bestuur en haar leden. De communicatie tussen beide partijen moet helder en vlot verlopen. Bespreek- en beslispunten worden tijdig gedeeld. Ook het ontmoeten tijdens werkgroepvergaderingen, de Algemene Leden Vergadering is een punt van aandacht. Ik ben een spin in het web voor communicatie en structuur.

Dit project delen: