Als ik zelf een paar woorden op papier zet, kun jij die dan even snel redigeren?´‘Geef even een prijsje voor jouw check, het zijn maar zo’n 1.000 woorden.’
Die vragen krijgen wij best vaak. Mijn antwoord is dan steevast: ‘Uiteraard help ik je graag, maar wat versta jij onder redigeren en om welke tekst gaat het?’ Vaak wordt namelijk gedacht dat redigeren een tekst schrijven is, dus van enkele steekwoorden een goede, aansprekende tekst maken. Dat is het niet.

Wat is redigeren wel?
Redigeren is het bewerken en verbeteren van een tekst, zodat deze beter leesbaar, begrijpelijker, nauwkeuriger en effectiever wordt. Het is dus een check én verbeterslag in één. Er is wel een duidelijke en uitgewerkte basistekst nodig om deze te kunnen redigeren. Dit kost tijd, het is secuur werk. ‘Even’ is niet van toepassing.

Frankwatching schreef er een mooi artikel over: ‘Redigeren kun je leren’. Met uitleg over de aanpak in 16 stappen:

 1. Opbouw
 2. Spelling en grammatica
 3. Leesbaarheid en zinsbouw
 4. Jargon
 5. Passief taalgebruik
 6. Sluipwoorden
 7. Consistentie
 8. Leestekens
 9. Hoofdletters
 10. Witregels
 11. Tussenkopjes
 12. Links en bronnen
 13. Eventueel: inhoudsopgave
 14. Afbeeldingen
 15. De titel
 16. Nalopen

Lees hier wat er bij iedere stap komt kijken: Redigeren kun je leren: check een artikel in 16 stappen – Frankwatching