Het vak schrijven is door de jaren heen veranderd. Werd het vroeger gezien als ‘hobby’, want ‘iedereen kan schrijven’ en verdienden alleen onderzoeksjournalisten er goed geld mee. Tegenwoordig tel je niet meer mee als je als ondernemer geen eigen boek hebt geschreven. Zullen Oprah Winfrey met haar boekenclub en Carry Bradshaw (schrijfster in de succesvolle serie Sex in the city) daaraan een bijdrage hebben geleverd?

Bij Esther Communiceert zijn we er in ieder geval blij mee dat tekstschrijven als vak gezien wordt en dat wij hiervoor ingehuurd worden. Het is onze professie. Want niet iedereen kan schrijven zoals wij dit doen, rekening houdend met onder meer het doel van een tekst, wat de doelgroep is, welk taalniveau wenselijk is, inclusief taalgebruik, fijne leesbaarheid en ook nog goede vindbaarheid op het web. Teksten waarin we de nodige, specifieke details opnemen en binnen het gewenste aantal woorden blijven. We schrijven, schaven, schaven, laten de tekst een nachtje rusten en schaven, totdat we er zelf tevreden over zijn en we de tekst met onze opdrachtgever willen delen. Om na akkoord te kunnen publiceren.

En om meteen een veelgestelde vraag te beantwoorden: Nee, we hanteren geen woordtarief, dat doet voor ons af aan de kwaliteit. We werken op projectbasis.

Interesse om ons in te zetten voor jouw teksten? Voor een referentverhaal, een website, een interview, een magazine, een persbericht, een blog of andere content? Wil je een of meerdere teksten van ons lezen? Stuur ons een bericht via esther@esthercommuniceert.nl.